Psichodiagnostiniai tyrimai


Psichologinis tyrimas Wechslerio intelekto skale vaikams ir paaugliams (1,5 – 2 val.) – 70 Eur

Vaiko ar paauglio psichoemocinės būsenos tyrimas (1 – 1.5 val.) – 60 Eur

Autizmo spektro sutrikimo tyrimas (CARS) (45 min.) – 40 Eur

Suaugusių psichoemocinės būsenos tyrimas (nerimo ir depresijos lygio vertinimas) (45 min.) – 50 Eur

Asmenybės tyrimas (1 val.) – 50 Eur

Mąstymo tyrimas (1 val.) – 50 Eur

Asmenybės ir mąstymo tyrimas (1.5 val.) – 75 Eur

Asmenybės, psichoemocinės būsenos ir mąstymo tyrimas (2 val.) - 100 Eur

Trumpasis kognityvių funkcijų įvertinimas (MMSE, Blessed‘o demencijos skalių pildymas) (30 min) - 40 Eur.

Kognityvinių funkcijų (atminties, dėmesio) įvertinimas ( 1 val.) - 50 Eur