Psichologai, psichoterapeutai

Ingrida Nauburaitienė

Medicinos psichologė, suaugusių psichologė

Mano darbo tikslas - padėti žmogui geriau susivokti savame gyvenime, skatinti pastebėti gyvenimo teikiamas galimybes, įžvelgti sunkumus ir/ar prieštaravimus. Padedu žmogui susigaudyti savo noruose ir troškimuose, atrasti prasmę kasdieninėje veikloje. Skatinu ieškoti naujų elgesio būdų, kurie padėtų geriau jaustis esamoje situacijoje, bendravime išgirsti vienam kitą. Tikiu, kad kiekvienas žmogus savyje turi stiprybės įveikti iššūkius. Gebu priimti kiekvieną žmogų kaip unikalų, su jo pasiekimais, vertybėmis ir trūkumais.

Išsilavinimas/patirtis

2010 įgyta VDU psichologo kvalifikacija

2017 įgyta VDU sveikatos psichologo kvalifikacija

LSMU vienerių metų podiplominės studijos "Nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę – elgesio terapiją "

Nuo 2018 m. Psichoterapijos studijos Kauno Geštalto Institute (baigtas pirmas psichoterapinių studijų kursas)

Trejų metų savanorystė "Vaikų linijoje"

Giedrė Išganaitienė

Medicinos psichologė, KET specialistė

Esu medicinos psichologė. Daug metų dirbu klinikinės psichologijos srityje ir esu sukaupusi didelę patirtį konsultuojant suaugusius žmones patiriančius įvairius emocinius sunkumus, esančius krizėje, išgyvenančius skyrybas, santykių problemas, netekties skausmą ar susiduriančius su kitas asmeninio gyvenimo sunkumais.

Esu pabaigusi kognityvinės elgesio terapijos studijas, todėl konsultuodama pacientus remiuosi šios terapijos principais, kurie ypač veiksmingi gydant depresiją, nerimo sutrikimus, panikos atakas bei kitas emocines problemas. Taip pat turiu didelę psichodiagnostinio vertinimo patirtį vertinant žmonių dėmesio, atminties, mąstymo, depresiškumo, nerimo, asmenybės bei intelekto funkcijas.

Bendraudama su pacientu stengiuosi sukurti kuo šiltesnį, nuoširdesnį bei pasitikėjimu grįstą ryšį, siekiu padėti pacientui rasti kelią į geresnę psichologinę savijautą bei kokybiškesnį gyvenimą.


Išsilavinimas/patirtis

2001 m. Vytauto Didžiojo Universitetas Psichologijos bakalauro laipsnis

2003 m. Vytauto Didžiojo Universitetas Sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2004 m. Vaikų intelekto įvertinimo ir tyrimo WISC - III metodika mokymai

2008- 2010 m. Kognityvinės elgesio terapijos studijos


2012 m. Suaugusiųjų intelekto įvertinimo ir tyrimo WAIS - III ir WASI metodikomis mokymai

2019 m. Savižudybių intervencijos mokymai “ASIST”

2020 m. Mokymai "Specializuota psichologinė pagalba, taikant mokslo įrodymais grįstas intervencijas ir metodikas: trumpalaikės potrauminio streso eklektinės terapijos metodas (BEPP)"


Neringa Mickevičienė

Socialinė darbuotoja - terapeutė

Konsultaciniame darbe ypatinga svarba tenka paties specialisto asmenybei. Būtinos sąlygos yra nuoširdumas ir kito priėmimas. O jei trumpiau – žmogiškumas. Taip pat ir įgimtas empatijos jausmas, vidinė ramybė, kantrybė, aktyvus klausymasis ir girdėjimas, taiklios refleksijos.


Visa tai sudaro sąlygas terapijai, kuri su laiku iššauga į asmenybinius pokyčius skatinantį procesą.

Kliento vedimas terapijos keliu, kuriame jis išsilaisvina iš daugybinių sluoksnių bei fiksacijų, lemia augantį jo sąmoningumą, fizinių, kognityvinių bei emocinių resursų balansą.


Asmeniškai man tai – didžiausia varomoji jėga, įkvepianti motyvacija ir veiklos prasmė!


Išsilavinimas/patirtis


Diplomuota Edukologijos specialistė (KTU), socialinio pedagogo kvalifikacija: socialinio darbo su vaikais, paaugliais, šeimų, pedagogų konsultavimo patirtis, įveikiant elgesio, traumatinės patirties, mokymosi, ugdymo ir kitus socializacijos sunkumus.


Psichologijos studijos (VDU).


Psichologo – konsultanto kvalifikacija (“Jaunimo linija”): konsultacinės – psichologinės pagalbos teikimas telefonu, išgyvenantiems krizes, psichologinė pagalba, randant išeitis.


Sociologijos magistras (KTU): Ilgametė patirtis verslo organizacijose. Socialinio elgesio, rezultatų, veiklos vertinimas, darbuotojų ir jų vadovų konsultacinė, mikroklimatų bei kita tiriamoji patirtis.


Individualios konsultacijos, apklausos, komandų formavimas, konfliktų valdymas, individualus testavimas bei vertinimas, ugdymas žmogiškųjų išteklių srityje.


Sertifikuota Eneagramos, t.y. psichologinio asmenybių vystymosi modelio, specialistė. Įgyti Praktiko ir Meistro lygiai (ICTA).


Podiplominės studijos Kauno Geštalto studijų centre:


Individualios geštalto terapijos praktikė. Geštalto terapijos metodų išmanymas, praktiniai įgūdžiai, dirbant su klientu.


Grupinės geštalto terapijos studijos. Geštalto metodų praktinis taikymas, dirbant psichoterapinį darbą su žmonių grupėmis.


Lietuvos Geštalto asociacijos (LGA) narė.


Neurolingvistinis programavimas (NLP) ir koučingas: įgytas Praktiko lygis (ICTA). Žinios apie žmogaus psichinę struktūrą, atviras ir užslėptas emocijas, paveikios metodikos ir intervencijos kliento elgesio būdų, saviraiškų formų, savybių, talentų atsiskleidimui.

Giedrė Starkevičiūtė

medicinos psichologė, suaugusių psichologė

Nuo pat studijų pradžios jaučiu pašaukimą savo profesijai. Psichologija – tai ne tik mokslas. Ji atveria galimybes pamatyti prasmę sunkumuose ir surasti jėgų siekti laimingesnio gyvenimo, net jei kartais ir atrodo, kad situacija tapo beviltiška. Daugiau nei per dešimties metų profesinį kelią, buvau dalyvė istorijų, kai žmonės rasdavo jėgų išbristi iš pačių juodžiausių duobių ir, neretais atvejais, patys save nustebindavo pasikeitimu, viduje tūnančia stiprybe. Aišku, tam reikia pastangų, laiko, bet ar kas gali būti svarbiau už galimybę kurti laimingą gyvenimą?

Esu baigusi individualaus konsultavimo Geštalto terapijos kursą. Turiu nemažai patirties taikant dailės terapiją ir kitus meno terapijos metodus. Profesinėje veikloje dirbau su turinčiais emocinių ar elgesio sunkumų, sergančiais psichikos ligomis, priklausomybėmis, taip pat su išgyvenančiais krizę. Psichologo darbas leido pastebėti, kad dažniausiai patiria sunkumų ar serga ne tie, kurie silpni, o tie – kurie stiprūs. Pasitikėjimas, palaikymas ir pagarba kiekvieno unikalumui – tai vertybės, kuriomis vadovaujuosi psichologo darbe.

Konsultuoju suaugusius, padedu spręsti emocinius ar elgesio sunkumus, dirbu su sergančiais priklausomybės ligomis, vedu meno terapijos užsiėmimus, atlieku psichodiagnostinius tyrimus.

Išsilavinimas/patirtis

2021 m. VDU Sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2010 m. MRU Socialinės psichologijos magistro laipsnis

2009 m. LEU Psichologijos bakalauro laipsnis

2019 m. Savižudybių intervencijos mokymai “ASIST”

2017 m. Individualiosios Geštalto terapijos mokymo programa Kauno Geštalto studijų centre

2017 m. NEO PI-R mokymai, Vilniaus universitetas.

Psichoterapinės domėjimosi kryptys: dailės terapija, biblioterapija, filmų terapija, Geštalto terapijos, KET terapijos metodai.

Lietuvos psichologų asociacijos (LPS) narė.


Sandra Dulinskienė

Medicinos psichologė, vaikų ir paauglių psichologė

Esu sveikatos psichologė, šiuo metu studijuoju analitinę psichoterapiją. Kiekvieno žmogaus gyvenime svarbūs veiksniai yra gijimo, augimo ir brendimo procesai. Savireguliacijos, prisitaikymo ar saviraiškos procesai yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vaikas, paauglys, ar suaugęs žmogus.

Norint psichologiškai sustiprėti, įgyti daugiau pasitikėjimo ar išsilaisvinti nuo varginančio nerimo, norint gerinti santykius su artimaisiais, kol jie dar šalia, svarbu ieškoti pagalbos dabar, kad rytojus taptų bent truputį šviesesnis ir džiugesnis.

Konsultuoju vaikus, paauglius ir suaugusius žmones, atlieku psichodiagnostinius tyrimus.

Išsilavinimas/ patirtis

2007 m. LKKA įgytas psichologo bakalauro laipsnis

2010 m. VDU įgytas sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2009 m. Intelekto struktūros testas (I-S-T 200R, Wilde intelekto testu (WIT), Praktinio techninio supratimo testu (PTV), Vilniaus universitetas.

2013 m. Vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminis interpretavimas, Vilniaus universitetas.

2013 m. Gabių mokinių atpažinimas: standartizuotų BIS-HB ir TCT-DP testų taikymas, Vilniaus universitetas.

2013 m. NEO PI-R, NEO-FFI mokymai, Vilniaus universitetas.

2013 m. Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę – elgesio psichoterapiją, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

2015 m. WISC-III vaikų intelekto vertinimo skalės, WASI mokymai, Vilniaus universitetas.

2016 m. Suaugusiųjų klinikinis psichologinis vetinimas, Praktinės psichologijos studijų centras, Vilniaus universitetas.

2020 m. Pradinių psichoterapinių įgūdžių mokymo kursai (grindžiama geštaltinės psichoterapijos ir Jungo analitinės psichologijos teorija ir praktika), Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

Oksana Čekavičienė

Medicinos psichologė, vaikų ir paauglių psichologė

Teikiu psichologinę pagalbą vaikams turintiems emocijų, elgesio, raidos problemų, bei patiriančius

sunkumus su kylančiais iššūkiais mokantis, bendraujant ar sportuojant.

Mano, kaip psichologės tikslas – padėti vaikams ir tėvams suprasti vaiko vidinį pasaulį ir poreikius,

atskleisti vaiko stipriąsias puses stiprinant silpnąsias, padėti įveikti iškylančius sunkumus skatinant

kurti darnius tarpusavio santykius. Dirbdama individualiai su vaikais naudoju terapinio žaidimo

metodus padedančius pažvelgti į tai, kas vyksta vaiko pasaulyje - jo jausmuose, mintyse,

fantazijose. Vaikas žaidžia, kuria ar piešia, o aš būnu šalia, vaiko kviečiama įsitraukiu į žaidimą

kartu, stengiuosi suprasti vaiko jausmus, elgesį ir kalbėtis apie tai.

Psichologo darbas visuomet įdomus tuo, kad viskas keičiasi ir atsiranda situacijų, kurios skatina

tobulėti, mąstyti naujai, išmokti naujų dalykų. Todėl niekad nesustoju tobulėti, kaip specialistė,

prisiimu naujus iššūkius.

Išsilavinimas

2021m. VDU įgytas sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2012m. LSU įgytas sporto psichologijos magistro laipsnis

2009m. VDU įgytas bakalauro psichologijos laipsnis.

Psichoterapinė domėjimosi kryptis: žaidimų, geštalto, kognityvine elgesio ir dirfloortime terapija.

Žaneta Žalkauskaitė

medicinos psichologė, suaugusių, poros, tėvų ir paauglių psichologė

Esu medicinos psichologė. Dirbti su paaugliais pradėjau prieš tryliką metų. Nuo pat pirmų darbo dienų pradėjau aktyviai domėtis paauglių ir šeimos santykių psichologija. Paauglių konsultavimas apima ne tik jaunuolio emocijas, išgyvenimus, bet ir santykius su bendraamžiais ir šeima, todėl savo darbe į pagalbos procesą stengiuosi įtraukti visą šeimą.

Šiuo metu dirbu komandoje su gydytoju psichiatru (pirminės konsultacijos, diagnostika), vedu grupinius ir individualius psichologo užsiėmimus, lektoriauju priklausomybės ligų tematika. Respublikiniame priklausomybių ligų centro Kauno filiale dirbu vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus vedėja bei ambulatorinio skyriaus medicinos psichologe.

Išsilavinimas/ patirtis

LSU įgytas reabilitacijos bakalauro ir magistro laipsnis

VDU įgytas sveikatos psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis