Gydytojai psichiatrai

Ieva Šveikauskienė

Klinikos vadovė, gydytoja psichiatrė

Nuo pirmųjų rezidentūros studijų metų dirbau gydytojo asistento pareigose psichiatrijos ligoninėse. Vos baigusi studijas, pradėjau dirbti psichikos sveikatos centre, tačiau norėdama pakeisti darbo pobūdį, įsidarbinau psichiatrijos ligoninėje. Dirbdama ligoninėje, įgijau neįkainuojamos patirties ūmių būsenų sektoriuje, taip pat – geriatriniame skyriuje. Išbandžiusi save tiek ambulatorinėje, tiek stacionarinėje praktikoje, susiformavau kaip specialistas. Nuo 2015 metų vadovauju VŠĮ Jonavos PSPC naujai įsteigtam psichikos dienos stacionarui. Už profesionalumą, iniciatyvumą ir naujų idėjų įgyvendinimą esu apdovanota mediko dienos proga. 2016 m. Jonavos mero buvau apdovanota Šviesos bokšto apdovanojimu už svarų indėlį vystant VŠĮ Jonavos Pspc psichikos sveikatos centro veiklą ir asmeninę iniciatyvą plėtojant psichiatrijos dienos stacionaro darbą.

Gydymas turi būti visuminis: medikamentinę pagalbą seka psichologinė, psichoterapinė, kineziterapinė, įvairias užimtumo veiklas apimanti, relaksacinė. Visuomet vadovavausi principu, kad gydome ne diagnozę, o žmogų.

Žmogaus psichikos sveikatą suvokiu kaip sistemą, susidedančią iš šeimos, tarpasmeninių santykių, darbinės veiklos, socialinės aplinkos bei individualių savybių, o ne sutrikimo buvimo arba nebuvimo.

Esu įdėmi savo pacientams, domiuosi psichiatrijos aktualijomis, aktyviai dalyvauju konferencijose, mokymuose. Esu linkusi išbandyti medikamentines naujoves, nevengiu inicijuoti gydymo keitimus, nebijau nestandartinių sprendimų „išieškant“ kitokias gydymo schemas.

Išsilavinimas/patirtis

2004 metai - įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

2010 metai - įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

Nuo 2015 m. Jonavos PSPC dienos stacionaro vadovė

Nuo 2018 m. Kauno Geštalto Institute studijuoju psichoterapiją (baigtas pirmas psichoterapinių studijų kursas)

Prof. dr. Vesta Steiblienė

Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė

Esu gydytoja psichiatrė, biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Psichiatrijos klinikos profesorė.. Taip pat turiu gydytojo psichoterapeuto išsilavinimą (LSMU), specializacija - sisteminė šeimos psichoterapija. Gydau depresinius, nerimo, miego, somatoforminius sutrikimus, bipolinius sutrikimus, šizofreniją bei šizoafektinį sutrikimą.

Greta klinikinio darbo domėjausi ir moksline veikla: esu daugiau nei 50 tarptautinių mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė, 12 mokslinių straipsnių išspaudinta tarptautiniuose žurnaluose cituojamoje duomenų bazėje Clarivative Analytics Web of Science.

Kiekvienas pacientas gydytojui dovanoja neįkainojamą dovaną - savo gyvenimo istoriją. Toliau ją išgyvename kartu, bandome įveikti silpnąsias gyvenimo grandis, kurios trukdo džiaugtis šia diena ir atrasti stipriąsias žmogaus puses, kurios leidžia dar kartą pakilti ir eiti į priekį.

Laisvai kalbu ir konsultuoju lietuvių, anglų, rusų kalbomis, puikiai suprantu lenkų kalbą.

Išsilavinimas/Tobulinimasis:

1984-1990 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1990-1992 m. įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

2008 m. įgyta gydytojo psichoterapeuto kvalifikacija (sisteminė šeimos psichoterapija)

2012-08-31 įgytas medicinos mokslų daktaro laipsnis

Darbo patirtis:

1994-2009 m. gydytoja-psichiatrė, ūminių psichozių skyriaus vedėja (Žiegždrių Psichiatrijos Ligoninė)

2009-2011 m. Psichikos sveikatos centro vadovė, gydytoja-psichiatrė (Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centras)

2010-2012 m. Jaunesnioji mokslo darbuotoja (LSMU MA Elgesio Medicinos Institutas)

Nuo 2012-09 LSMU MA Psichiatrijos klinika, profesoriaus pareigos

2012-2018 m. gydytoja-psichiatrė (LSMU L KK Psichiatrijos klinika)

Nuo 2018 m. gydytoja-psichiatrė (LSMU NI Palangos klinika)

Nuo 2018-09 vyresnioji mokslo darbuotoja (LSMU NI Elgesio Medicinos Laboratorija)

Veikla profesinėse ir mokslinėse draugijose:

  • Lietuvos Biologinės psichiatrijos draugijos prezidentė

  • Žurnalo “Biological psychiatry and psychopharmacology” somatopsichiatrjos srities redaktorė

  • Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narė

  • European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) tikroji narė


Laura Andriuškevičienė

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja, suaugusiųjų psichiatrė. Vertinu galimybę bendradarbiauti su pagalbos

besikreipiančiu, teikiant kvalifikuotą, kompleksinę pagalbą.

Išsilavinimas/kvalifikacija

2000 - 2006 m. Kauno Medicinos universitetas, Medicinos fakultetas

2006 - 2007 m. Kauno medicinos universiteto internatūros studijos

2007 - 2012 m. Kauno medicinos universiteto psichiatrijos rezidentūros studijos

2015 m. įgyta teismo eksperto kvalifikacija


Jonas Montvidas

Gydytojas psichiatras

Nuo pat pirmųjų rezidentūros metų kaupiau praktinę bei mokslinę patirtį įvairiose Lietuvos psichiatrijos ligoninėse ir esu pasirengęs konsultuoti klientus, pasitelkdamas įrodymais grįstos medicinos žinias psichiatrijoje. Dirbdamas Respublikiniame priklausomybės ligų centre, įgijau patirties gydant priklausomybės ligomis sergančius pacientus. LSMU Kauno ligoninės Aleksoto bei Marių sektoriuose dirbau su ūmiais psichikos sutrikimais sergančiais pacientais. Jonavos PSC įgijau ambulatorinio konsultavimo patirties. Greta įvairios darbo patirties psichiatrijos rezidentūros metu, įsiliejau į mokslinę veiklą, aktyviai veikiau nacionalinėse bei tarptautinėse psichiatrų asociacijose, stažavausi Olandijoje.

Darbe vadovaujuosi įrodymais grįstos medicinos bei bendradarbiavimo su klientais principais. Gydymą parenku pagal tarptautines rekomendacijas bei kliento ankstesnę patirtį ir lūkesčius. Sprendimus priimame bei gydymo tikslus iškeliame bendrai, todėl Jūs nebūsite verčiami elgtis taip, kaip Jums atrodo svetima ar nepriimtina.

Išsilavinimas

2011 – 2017 medicinos studijos, įgijau medicinos magistro laipsnį

2017 – 2021 psichiatrijos rezidentūros studijos, įgijau gydytojo psichiatro kvalifikaciją

2021 09 - pradėtos doktorantūros studijos LSMU

Rima Vidmantė

Gydytoja psichiatrė

Nuo trečiųjų rezidentūros metų iki šiol dirbu gydytojos psichiatrės pareigose Respublikinės Kauno ligoninės Aleksoto psichiatrijos skyriuje. Esu įgijusi praktikos tiek sudėtingose klinikinėse situacijose, tokiose kaip ūmios psichozės, sunkių abstinencijos būsenų, baltosios karštinės, depresinių būsenų gydyme, tiek ir formuluojant rekomendacijas tolimesniam ambulatoriniam gydymui. Esu besidominti psichiatrijos naujovėmis, nuolat tobulinuosi konferencijose ir kituose renginiuose. Save, kaip gydytoją, apibūdinčiau kaip įdėmiai klausančią, gebančią greitai priimti sprendimus. Esu linkusi formuluoti rekomendacijas ne tik medikamentiniam, bet ir kompleksiniam psichologiniam, psichoterapiniam gydymui.

Išsilavinimas

1999-2005 m. Kauno medicinos universitetas, Medicinos fakultetas

2005-2006 m. Kauno medicinos universiteto internatūros studijos

2006-2010 m. Kauno medicinos universiteto psichiatrijos rezidentūros studijos


Imelda Skiriūtė-Surova

Gydytoja psichiatė

Esu gydytoja psichiatrė, turinti daugiau nei 20 metų darbo patirties. Nuolat domiuosi gydymo naujovėmis ,nebijau iššūkių, teikiu pirmenybę kompleksiniam gydymui. Su ieškančiuoju pagalbos, nuosekliai ir kantriai bandome rasti tinkamiausius gydymo būdus, individualius problemų sprendimus, kad gyvenimas ir vėl būtų nešantis džiaugsmą ir pasitenkimą.

Juk laimingi žmonės - visi panašūs, o nelaimingas - kiekvienas savaip.

Išsilavinimas/ darbo patirtis

1996 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1999 m. įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

Nuo 1999 m. gydytoja psichiatrė Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre

Aušra Alkovikienė

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja psichiatrė, turinti didelę patirtį teikiant visapusišką pagalbą asmenims kenčiantiems dėl psichikos sutrikimų. 2011 m. buvau apdovanota Kauno rajono V.Makūno padėka už nuoširdų darbą rūpinantis rajono gyventojų sveikata.

Psichikos sveikata – tai ne vien psichikos negalios nebuvimas, tai gera ir darbinga nuotaika, darnūs santykiai šeimoje ir mus supančioje aplinkoje, dvasinė ramybė ir pilnatvė, sugebėjimas įveikti mus užgriūvančias negandas. Tai gyvenimas, kurio daugelis mūsų siekiame. Dirbdama stengiuosi vadovautis šiuo principu. Mano tikslas – užtikrinti įvairiapusę pagalbą besikreipiantiems žmonėms, padaryti gyvenimą kiek ramesniu tiems, kurie ne vieną dieną gyvena su nerimu, baime, liūdesiu, vienatve, neviltimi, beprasmybe.

Išsilavinimas/ patirtis

1994 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1997 m. įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija

1997 m. iki dabar darbas Pakaunės Pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) gydytojos psichiatrės ir skyriaus vedėjos pareigose

Ingrida Gailevskienė

Gydytoja psichiatrė

Savo darbinėje veikloje turiu įvairiapusę patirtį – esu dirbusi ir ūmiuose psichiatrijos skyriuose, ir teikiant ambulatorinę pagalbą. Tai leidžia žvelgti į paciento problemą kompleksiškai ir įvairiapusiškai. Išsiaiškinus žmogaus dabartinių problemų šaknis, galimas ilgalaikis asmeninis augimas, todėl manau, jog svarbu ne tik gydyti simptomą, bet ir surasti jo priežastį. Esu savo darbą ir bendravimą su žmonėmis mylinti specialistė, siekianti suteikti kokybišką paslaugą pacientui. Dėl to man norisi pabūti kartu – išklausyti ir pajausti, nuoširdžiai domėtis ir kartu mokytis. Domiuosi psichiatrijos aktualijomis, naujausiomis mokslu pagrįstomis gydymo rekomendacijomis, aktyviai dalyvauju konferencijose bei mokymuose, naujų vaistų prezentacijose.

Išsilavinimas/įgyta specialybė:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Magistro kvalifikacinis laipsnis, medicinos gydytojo kvalifikacija

LSMUL KK Psichiatrijos klinika, suaugusiųjų gydytoja psichiatrė

VU Medicinos fakultetas Psichiatrijos kl. Individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos