Specialistai

Ieva Šveikauskienė

Klinikos vadovė, gydytoja psichiatrė

Nuo pirmųjų rezidentūros studijų metų dirbau gydytojo asistento pareigose psichiatrijos ligoninėse. Vos baigusi studijas, pradėjau dirbti psichikos sveikatos centre, tačiau norėdama pakeisti darbo pobūdį, įsidarbinau psichiatrijos ligoninėje. Dirbdama ligoninėje, įgijau neįkainuojamos patirties ūmių būsenų sektoriuje, taip pat – geriatriniame skyriuje. Išbandžiusi save tiek ambulatorinėje, tiek stacionarinėje praktikoje, susiformavau kaip specialistas. Nuo 2015 metų vadovauju VŠĮ Jonavos PSPC naujai įsteigtam psichikos dienos stacionarui. Už profesionalumą, iniciatyvumą ir naujų idėjų įgyvendinimą esu apdovanota mediko dienos proga. 2016 m. Jonavos mero buvau apdovanota Šviesos bokšto apdovanojimu už svarų indėlį vystant VŠĮ Jonavos Pspc psichikos sveikatos centro veiklą ir asmeninę iniciatyvą plėtojant psichiatrijos dienos stacionaro darbą.

Gydymas turi būti visuminis: medikamentinę pagalbą seka psichologinė, psichoterapinė, kineziterapinė, įvairias užimtumo veiklas apimanti, relaksacinė. Visuomet vadovavausi principu, kad gydome ne diagnozę, o žmogų.

Žmogaus psichikos sveikatą suvokiu kaip sistemą, susidedančią iš šeimos, tarpasmeninių santykių, darbinės veiklos, socialinės aplinkos bei individualių savybių, o ne sutrikimo buvimo arba nebuvimo.

Esu įdėmi savo pacientams, domiuosi psichiatrijos aktualijomis, aktyviai dalyvauju konferencijose, mokymuose. Esu linkusi išbandyti medikamentines naujoves, nevengiu inicijuoti gydymo keitimus, nebijau nestandartinių sprendimų „išieškant“ kitokias gydymo schemas.

Išsilavinimas/patirtis

2004 metai - įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

2010 metai - įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

Nuo 2015 m. Jonavos PSPC dienos stacionaro vadovė

Nuo 2018 m. Kauno Geštalto Institute studijuoju psichoterapiją (baigtas pirmas psichoterapinių studijų kursas)

Prof. dr. Vesta Steiblienė

Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė

Esu gydytoja psichiatrė, biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Psichiatrijos klinikos profesorė.. Taip pat turiu gydytojo psichoterapeuto išsilavinimą (LSMU), specializacija - sisteminė šeimos psichoterapija. Gydau depresinius, nerimo, miego, somatoforminius sutrikimus, bipolinius sutrikimus, šizofreniją bei šizoafektinį sutrikimą.

Greta klinikinio darbo domėjausi ir moksline veikla: esu daugiau nei 50 tarptautinių mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė, 12 mokslinių straipsnių išspaudinta tarptautiniuose žurnaluose cituojamoje duomenų bazėje Clarivative Analytics Web of Science.

Kiekvienas pacientas gydytojui dovanoja neįkainojamą dovaną - savo gyvenimo istoriją. Toliau ją išgyvename kartu, bandome įveikti silpnąsias gyvenimo grandis, kurios trukdo džiaugtis šia diena ir atrasti stipriąsias žmogaus puses, kurios leidžia dar kartą pakilti ir eiti į priekį.

Laisvai kalbu ir konsultuoju lietuvių, anglų, rusų kalbomis, puikiai suprantu lenkų kalbą.

Išsilavinimas/Tobulinimasis:

1984-1990 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1990-1992 m. įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

2008 m. įgyta gydytojo psichoterapeuto kvalifikacija (sisteminė šeimos psichoterapija)

2012-08-31 įgytas medicinos mokslų daktaro laipsnis

Darbo patirtis:

1994-2009 m. gydytoja-psichiatrė, ūminių psichozių skyriaus vedėja (Žiegždrių Psichiatrijos Ligoninė)

2009-2011 m. Psichikos sveikatos centro vadovė, gydytoja-psichiatrė (Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centras)

2010-2012 m. Jaunesnioji mokslo darbuotoja (LSMU MA Elgesio Medicinos Institutas)

Nuo 2012-09 LSMU MA Psichiatrijos klinika, profesoriaus pareigos

2012-2018 m. gydytoja-psichiatrė (LSMU L KK Psichiatrijos klinika)

Nuo 2018 m. gydytoja-psichiatrė (LSMU NI Palangos klinika)

Nuo 2018-09 vyresnioji mokslo darbuotoja (LSMU NI Elgesio Medicinos Laboratorija)

Veikla profesinėse ir mokslinėse draugijose:

  • Lietuvos Biologinės psichiatrijos draugijos prezidentė

  • Žurnalo “Biological psychiatry and psychopharmacology” somatopsichiatrjos srities redaktorė

  • Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narė

  • European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) tikroji narė

Laura Andriuškevičienė

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja, suaugusiųjų psichiatrė. Vertinu galimybę bendradarbiauti su pagalbos

besikreipiančiu, teikiant kvalifikuotą, kompleksinę pagalbą.

Išsilavinimas/kvalifikacija

2000 - 2006 m. Kauno Medicinos universitetas, Medicinos fakultetas

2006 - 2007 m. Kauno medicinos universiteto internatūros studijos

2007 - 2012 m. Kauno medicinos universiteto psichiatrijos rezidentūros studijos

2015 m. įgyta teismo eksperto kvalifikacija


Jonas Montvidas

Gydytojas psichiatras


Nuo pat pirmųjų rezidentūros metų kaupiau praktinę bei mokslinę patirtį įvairiose Lietuvos psichiatrijos ligoninėse ir esu pasirengęs konsultuoti klientus, pasitelkdamas įrodymais grįstos medicinos žinias psichiatrijoje. Dirbdamas Respublikiniame priklausomybės ligų centre, įgijau patirties gydant priklausomybės ligomis sergančius pacientus. LSMU Kauno ligoninės Aleksoto bei Marių sektoriuose dirbau su ūmiais psichikos sutrikimais sergančiais pacientais. Jonavos PSC įgijau ambulatorinio konsultavimo patirties. Greta įvairios darbo patirties psichiatrijos rezidentūros metu, įsiliejau į mokslinę veiklą, aktyviai veikiau nacionalinėse bei tarptautinėse psichiatrų asociacijose, stažavausi Olandijoje.

Darbe vadovaujuosi įrodymais grįstos medicinos bei bendradarbiavimo su klientais principais. Gydymą parenku pagal tarptautines rekomendacijas bei kliento ankstesnę patirtį ir lūkesčius. Sprendimus priimame bei gydymo tikslus iškeliame bendrai, todėl Jūs nebūsite verčiami elgtis taip, kaip Jums atrodo svetima ar nepriimtina.

Išsilavinimas

2011 – 2017 medicinos studijos, įgijau medicinos magistro laipsnį

2017 – 2021 psichiatrijos rezidentūros studijos, įgijau gydytojo psichiatro kvalifikaciją

2021 09 - pradėtos doktorantūros studijos LSMU

Aušra Alkovikienė

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja psichiatrė, turinti didelę patirtį teikiant visapusišką pagalbą asmenims kenčiantiems dėl psichikos sutrikimų. 2011 m. buvau apdovanota Kauno rajono V.Makūno padėka už nuoširdų darbą rūpinantis rajono gyventojų sveikata.

Psichikos sveikata – tai ne vien psichikos negalios nebuvimas, tai gera ir darbinga nuotaika, darnūs santykiai šeimoje ir mus supančioje aplinkoje, dvasinė ramybė ir pilnatvė, sugebėjimas įveikti mus užgriūvančias negandas. Tai gyvenimas, kurio daugelis mūsų siekiame. Dirbdama stengiuosi vadovautis šiuo principu. Mano tikslas – užtikrinti įvairiapusę pagalbą besikreipiantiems žmonėms, padaryti gyvenimą kiek ramesniu tiems, kurie ne vieną dieną gyvena su nerimu, baime, liūdesiu, vienatve, neviltimi, beprasmybe.

Išsilavinimas/ patirtis

1994 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1997 m. įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija

1997 m. iki dabar darbas Pakaunės Pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) gydytojos psichiatrės ir skyriaus vedėjos pareigose

Rima Vidmantė

Gydytoja psichiatrė

Nuo trečiųjų rezidentūros metų iki šiol dirbu gydytojos psichiatrės pareigose Respublikinės Kauno ligoninės Aleksoto psichiatrijos skyriuje. Esu įgijusi praktikos tiek sudėtingose klinikinėse situacijose, tokiose kaip ūmios psichozės, sunkių abstinencijos būsenų, baltosios karštinės, depresinių būsenų gydyme, tiek ir formuluojant rekomendacijas tolimesniam ambulatoriniam gydymui. Esu besidominti psichiatrijos naujovėmis, nuolat tobulinuosi konferencijose ir kituose renginiuose. Save, kaip gydytoją, apibūdinčiau kaip įdėmiai klausančią, gebančią greitai priimti sprendimus. Esu linkusi formuluoti rekomendacijas ne tik medikamentiniam, bet ir kompleksiniam psichologiniam, psichoterapiniam gydymui.

Išsilavinimas

1999-2005 m. Kauno medicinos universitetas, Medicinos fakultetas

2005-2006 m. Kauno medicinos universiteto internatūros studijos

2006-2010 m. Kauno medicinos universiteto psichiatrijos rezidentūros studijos


Imelda Skiriūtė-Surova

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja psichiatrė, turinti daugiau nei 20 metų darbo patirties. Nuolat domiuosi gydymo naujovėmis ,nebijau iššūkių, teikiu pirmenybę kompleksiniam gydymui. Su ieškančiuoju pagalbos, nuosekliai ir kantriai bandome rasti tinkamiausius gydymo būdus, individualius problemų sprendimus, kad gyvenimas ir vėl būtų nešantis džiaugsmą ir pasitenkimą.

Juk laimingi žmonės - visi panašūs, o nelaimingas - kiekvienas savaip.

Išsilavinimas/ darbo patirtis

1996 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1999 m. įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

Nuo 1999 m. gydytoja psichiatrė Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre

Ingrida Gailevskienė

Gydytoja psichiatrė

Savo darbinėje veikloje turiu įvairiapusę patirtį – esu dirbusi ir ūmiuose psichiatrijos skyriuose, ir teikiant ambulatorinę pagalbą. Tai leidžia žvelgti į paciento problemą kompleksiškai ir įvairiapusiškai. Išsiaiškinus žmogaus dabartinių problemų šaknis, galimas ilgalaikis asmeninis augimas, todėl manau, jog svarbu ne tik gydyti simptomą, bet ir surasti jo priežastį. Esu savo darbą ir bendravimą su žmonėmis mylinti specialistė, siekianti suteikti kokybišką paslaugą pacientui. Dėl to man norisi pabūti kartu – išklausyti ir pajausti, nuoširdžiai domėtis ir kartu mokytis. Domiuosi psichiatrijos aktualijomis, naujausiomis mokslu pagrįstomis gydymo rekomendacijomis, aktyviai dalyvauju konferencijose bei mokymuose, naujų vaistų prezentacijose.

Išsilavinimas/įgyta specialybė:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Magistro kvalifikacinis laipsnis, medicinos gydytojo kvalifikacija

LSMUL KK Psichiatrijos klinika, suaugusiųjų gydytoja psichiatrė

VU Medicinos fakultetas Psichiatrijos kl. Individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos

Viktorija Milienė

Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė

Konsultuoju vaikus, paauglius ir jų tėvus/globėjus. Stengiuosi suteikti kvalifikuotą pagalbą kenčiantiems dėl įvairių psichikos sutrikimų, esant reikalui skirti medikamentus, gydyti bendradarbiaujant su šeima. Esant kompleksinės pagalbos poreikiui dirbu komandoje su kitais specialistais. Noriai atsakau į tėvų klausimus, padedu ieškoti prisitaikymo ir pilnesnio gyvenimo būdų.

Išsilavinimas/patirtis

2000-2007 m. įgytas medicinos gydytojo kvalifikacija

2007-2017 m. įgyta gydytojo vaikų - paauglių psichiatro kvalifikacija

Savanorystė "Vaikų linijoje"

Ingrida Nauburaitienė

Medicinos psichologė

Mano darbo tikslas - padėti žmogui geriau susivokti savame gyvenime, skatinti pastebėti gyvenimo teikiamas galimybes, įžvelgti sunkumus ir/ar prieštaravimus. Padedu žmogui susigaudyti savo noruose ir troškimuose, atrasti prasmę kasdieninėje veikloje. Skatinu ieškoti naujų elgesio būdų, kurie padėtų geriau jaustis esamoje situacijoje, bendravime išgirsti vienam kitą. Tikiu, kad kiekvienas žmogus savyje turi stiprybės įveikti iššūkius. Gebu priimti kiekvieną žmogų kaip unikalų, su jo pasiekimais, vertybėmis ir trūkumais.

Išsilavinimas/patirtis

2010 įgyta VDU psichologo kvalifikacija

2017 įgyta VDU sveikatos psichologo kvalifikacija

LSMU vienerių metų podiplominės studijos "Nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę – elgesio terapiją "

Nuo 2018 m. Psichoterapijos studijos Kauno Geštalto Institute (baigtas pirmas psichoterapinių studijų kursas)

Trejų metų savanorystė "Vaikų linijoje"

Giedrė Išganaitienė

Medicinos psichologė, KET specialistė

Esu medicinos psichologė. Daug metų dirbu klinikinės psichologijos srityje ir esu sukaupusi didelę patirtį konsultuojant suaugusius žmones patiriančius įvairius emocinius sunkumus, esančius krizėje, išgyvenančius skyrybas, santykių problemas, netekties skausmą ar susiduriančius su kitas asmeninio gyvenimo sunkumais.

Esu pabaigusi kognityvinės elgesio terapijos studijas, todėl konsultuodama pacientus remiuosi šios terapijos principais, kurie ypač veiksmingi gydant depresiją, nerimo sutrikimus, panikos atakas bei kitas emocines problemas. Taip pat turiu didelę psichodiagnostinio vertinimo patirtį vertinant žmonių dėmesio, atminties, mąstymo, depresiškumo, nerimo, asmenybės bei intelekto funkcijas.

Bendraudama su pacientu stengiuosi sukurti kuo šiltesnį, nuoširdesnį bei pasitikėjimu grįstą ryšį, siekiu padėti pacientui rasti kelią į geresnę psichologinę savijautą bei kokybiškesnį gyvenimą.


Išsilavinimas/patirtis

2001 m. Vytauto Didžiojo Universitetas Psichologijos bakalauro laipsnis

2003 m. Vytauto Didžiojo Universitetas Sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2004 m. Vaikų intelekto įvertinimo ir tyrimo WISC - III metodika mokymai

2008- 2010 m. Kognityvinės elgesio terapijos studijos


2012 m. Suaugusiųjų intelekto įvertinimo ir tyrimo WAIS - III ir WASI metodikomis mokymai

2019 m. Savižudybių intervencijos mokymai “ASIST”

2020 m. Mokymai "Specializuota psichologinė pagalba, taikant mokslo įrodymais grįstas intervencijas ir metodikas: trumpalaikės potrauminio streso eklektinės terapijos metodas (BEPP)"

Giedrė Starkevičiūtė

medicinos psichologė, suaugusių psichologė

Nuo pat studijų pradžios jaučiu pašaukimą savo profesijai. Psichologija – tai ne tik mokslas. Ji atveria galimybes pamatyti prasmę sunkumuose ir surasti jėgų siekti laimingesnio gyvenimo, net jei kartais ir atrodo, kad situacija tapo beviltiška. Daugiau nei per dešimties metų profesinį kelią buvau dalyvė istorijų, kai žmonės rasdavo jėgų išbristi iš pačių juodžiausių duobių ir neretais atvejais patys save nustebindavo pasikeitimu, viduje tūnančia stiprybe. Aišku, tam reikia pastangų, laiko, bet ar kas gali būti svarbiau už galimybę kurti laimingą gyvenimą?

Esu baigusi individualaus konsultavimo Geštalto terapijos kursą. Turiu nemažai patirties taikant dailės terapiją ir kitus meno terapijos metodus. Profesinėje veikloje dirbau su turinčiais emocinių ar elgesio sunkumų, sergančiais psichikos ligomis, priklausomybėmis, taip pat su išgyvenančiais krizę. Psichologo darbas leido pastebėti, kad dažniausiai patiria sunkumų ar serga ne tie, kurie silpni, o tie – kurie stiprūs. Pasitikėjimas, palaikymas ir pagarba kiekvieno unikalumui – tai vertybės, kuriomis vadovaujuosi psichologo darbe.

Konsultuoju suaugusius, padedu spręsti emocinius ar elgesio sunkumus, dirbu su sergančiais priklausomybės ligomis, vedu meno terapijos užsiėmimus, atlieku psichodiagnostinius tyrimus.

Išsilavinimas/patirtis

2021 m. VDU Sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2010 m. MRU Socialinės psichologijos magistro laipsnis

2009 m. LEU Psichologijos bakalauro laipsnis

2019 m. Savižudybių intervencijos mokymai “ASIST”

2017 m. Individualiosios Geštalto terapijos mokymo programa Kauno Geštalto studijų centre

2017 m. NEO PI-R mokymai, Vilniaus universitetas.

Psichoterapinės domėjimosi kryptys: dailės terapija, biblioterapija, filmų terapija, Geštalto terapijos, KET terapijos metodai.

Lietuvos psichologų asociacijos (LPS) narė.


Sandra Dulinskienė

Medicinos psichologė, vaikų ir paauglių psichologė

Esu sveikatos psichologė, šiuo metu studijuoju analitinę psichoterapiją. Kiekvieno žmogaus gyvenime svarbūs veiksniai yra gijimo, augimo ir brendimo procesai. Savireguliacijos, prisitaikymo ar saviraiškos procesai yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vaikas, paauglys, ar suaugęs žmogus.

Norint psichologiškai sustiprėti, įgyti daugiau pasitikėjimo ar išsilaisvinti nuo varginančio nerimo, norint gerinti santykius su artimaisiais, kol jie dar šalia, svarbu ieškoti pagalbos dabar, kad rytojus taptų bent truputį šviesesnis ir džiugesnis.

Konsultuoju vaikus, paauglius ir suaugusius žmones, atlieku psichodiagnostinius tyrimus.

Išsilavinimas/ patirtis

2007 m. LKKA įgytas psichologo bakalauro laipsnis

2010 m. VDU įgytas sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2009 m. Intelekto struktūros testas (I-S-T 200R, Wilde intelekto testu (WIT), Praktinio techninio supratimo testu (PTV), Vilniaus universitetas.

2013 m. Vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminis interpretavimas, Vilniaus universitetas.

2013 m. Gabių mokinių atpažinimas: standartizuotų BIS-HB ir TCT-DP testų taikymas, Vilniaus universitetas.

2013 m. NEO PI-R, NEO-FFI mokymai, Vilniaus universitetas.

2013 m. Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę – elgesio psichoterapiją, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

2015 m. WISC-III vaikų intelekto vertinimo skalės, WASI mokymai, Vilniaus universitetas.

2016 m. Suaugusiųjų klinikinis psichologinis vetinimas, Praktinės psichologijos studijų centras, Vilniaus universitetas.

2020 m. Pradinių psichoterapinių įgūdžių mokymo kursai (grindžiama geštaltinės psichoterapijos ir Jungo analitinės psichologijos teorija ir praktika), Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

Žaneta Žalkauskaitė

medicinos psichologė, paauglių psichologė

Esu medicinos psichologė. Dirbti su paaugliais pradėjau prieš tryliką metų. Nuo pat pirmų darbo dienų pradėjau aktyviai domėtis paauglių ir šeimos santykių psichologija. Paauglių konsultavimas apima ne tik jaunuolio emocijas, išgyvenimus, bet ir santykius su bendraamžiais ir šeima, todėl savo darbe į pagalbos procesą stengiuosi įtraukti visą šeimą.

Šiuo metu dirbu komandoje su gydytoju psichiatru (pirminės konsultacijos, diagnostika), vedu grupinius ir individualius psichologo užsiėmimus, lektoriauju priklausomybės ligų tematika. Respublikiniame priklausomybių ligų centro Kauno filiale dirbu vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus vedėja bei ambulatorinio skyriaus medicinos psichologe.

Išsilavinimas/ patirtis

LSU įgytas reabilitacijos bakalauro ir magistro laipsnis

VDU įgytas sveikatos psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis

Birutė Balsevičienė

Medicinos psichologė, vaikų ir paauglių psichologė

Psichologe dirbu 15 metų. Konsultuoju vaikus ir paauglius bei jaunuolius. Taip pat kurį laiką

dirbau mokslinį darbą, kur interesų sritis buvo vaikų ir paauglių emocijų ir elgesio sutrikimai. Tad konsultacijose remiuosi tiek praktine patirtimi, tiek mokslu grįsta praktika. Nemažą savo darbinės veiklos dalį teko domėtis, vesti mokymus ir dirbti su krizėmis ir netektimis. Taip pat dirbu ir su psichologine diagnostika – atlieku vaikų ir paauglių intelekto tyrimus, elgesio ir emocijų sutrikimų nustatymą.

Savo darbe vadovaujuosi konfidencialumo, visiškos pagarbos klientui nuostatomis. Tikiu, kad kiekvienas geriausiai žino, kaip sau padėti, tačiau tam kartais reikalinga ir profesionali pagalba. Taip pat esu įsitikinusi, kad nėra stebuklingo, vienintelio recepto problemoms spręsti. Sprendžiant problemas, svarbu mano, kliento ir jo tėvelių bei, jei yra reikalinga, ir kitų specialistų bendradarbiavimas.

Žinau, kad sėkmingam darbui reikalinga saugi aplinka, kuriai būdingas visiškas kliento priėmimas, kuris leidžia sveikti ir mokytis naujų problemų sprendimo įgūdžių. Darbas su vaikais ir paaugliais yra ypatingas tuo, kad suteikia didžiulį džiaugsmą dėl jų atvirumo, sakymo, ką iš tiesų galvoja ir nuoširdumo.

Laikau save mylinčia savo darbą, jautrią kitų sunkumams ir problemoms, norinčia padėti, gana lengvai užmezgančia kontaktą su įvairaus amžiaus vaikais ir paaugliais. Tikiu, kad kuriant santykį su klientu vertingiausia vadovautis nuostatomis, kad mūsų santykis gali pagelbėti išsivaduoti nuo nevisavertiškumų, nevilties, visų gandų apie žmogų. Viliuosi, kad mūsų kelionė kartu - kelionė į žmogaus pažinimą, pripažinimą ir patvirtinimą.


Išsilavinimas/patirtis

2005 m. įgyta VDU psichologijos bakalauro kvalifikacija

2008 m. įgyta VDU sveikatos psichologijos magistro kvalifikacija

2011 - 2017m. sveikatos psichologijos doktorantūros studijos

2013 - 2017 m. tyrėja VDU ir Barselonos tyrimo centro projekte analizuojančiame vaikų ir paauglių elgesio ir emocijų sutrikimai


Kvalifikacijos kėlimas

2009 m. darbas su WISC - III (intelekto testu)

2011 m. "Intelekto vertinimas ir tyrimas WAIS - III ir WASI metodikomis"

2012 m. "Gabių mokinių atpažinimas standartizuotų BIS - HB ir TCP - DP testų taikymas"

2019 m. Savižudybių intervencijos mokymai ASIST

Oksana Čekavičienė

Medicinos psichologė, vaikų ir paauglių psichologė

Teikiu psichologinę pagalbą vaikams turintiems emocijų, elgesio, raidos problemų, bei patiriančius sunkumus su kylančiais iššūkiais mokantis, bendraujant ar sportuojant.

Mano, kaip psichologės tikslas – padėti vaikams ir tėvams suprasti vaiko vidinį pasaulį ir poreikius, atskleisti vaiko stipriąsias puses stiprinant silpnąsias, padėti įveikti iškylančius sunkumus skatinant kurti darnius tarpusavio santykius. Dirbdama individualiai su vaikais naudoju terapinio žaidimo metodus padedančius pažvelgti į tai, kas vyksta vaiko pasaulyje - jo jausmuose, mintyse, fantazijose. Vaikas žaidžia, kuria ar piešia, o aš būnu šalia, vaiko kviečiama įsitraukiu į žaidimąkartu, stengiuosi suprasti vaiko jausmus, elgesį ir kalbėtis apie tai.

Psichologo darbas visuomet įdomus tuo, kad viskas keičiasi ir atsiranda situacijų, kurios skatina tobulėti, mąstyti naujai, išmokti naujų dalykų. Todėl niekad nesustoju tobulėti, kaip specialistė, prisiimu naujus iššūkius.

Išsilavinimas

2021m. VDU įgytas sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2012m. LSU įgytas sporto psichologijos magistro laipsnis

2009m. VDU įgytas bakalauro psichologijos laipsnis.

Psichoterapinė domėjimosi kryptis: žaidimų, geštalto, kognityvine elgesio ir dirfloortime terapija.

Darius Rauktys

Socialinis darbuotojas

Konsultuoju vaikus, paauglius ir jų tėvus bei suaugusius, susidūrusius su delikventiniu elgesiu, žalingu narkotinių medžiagų bei alkoholio vartojimu, lošimų bei kompiuterinių žaidimų sukeltomis problemomis.

Išsilavinimas/ patirtis

2012 m. įgyta socialinio darbuotojo kvalifikacija

Nuo 2012m. darbas Respublikiniame priklausomybių ligų centre Kauno m. filiale. Specializacija - vaikų ir jaunimo psichosocialinė reabilitacija, suaugusiųjų psichosocialinė reabilitacija.