Specialistai

Psichiatras Ieva Šveikauskienė

Ieva Šveikauskienė

Klinikos vadovė, gydytoja psichiatrė

Nuo pirmųjų rezidentūros studijų metų dirbau gydytojo asistento pareigose psichiatrijos ligoninėse. Vos baigusi studijas, pradėjau dirbti psichikos sveikatos centre, tačiau norėdama pakeisti darbo pobūdį, įsidarbinau psichiatrijos ligoninėje. Dirbdama ligoninėje, įgijau neįkainuojamos patirties ūmių būsenų sektoriuje, taip pat – geriatriniame skyriuje. Išbandžiusi save tiek ambulatorinėje, tiek stacionarinėje praktikoje, susiformavau kaip specialistas. Nuo 2015 metų vadovauju VŠĮ Jonavos PSPC naujai įsteigtam psichikos dienos stacionarui. Už profesionalumą, iniciatyvumą ir naujų idėjų įgyvendinimą esu apdovanota mediko dienos proga. 2016 m. Jonavos mero buvau apdovanota Šviesos bokšto apdovanojimu už svarų indėlį vystant VŠĮ Jonavos Pspc psichikos sveikatos centro veiklą ir asmeninę iniciatyvą plėtojant psichiatrijos dienos stacionaro darbą.

Gydymas turi būti visuminis: medikamentinę pagalbą seka psichologinė, psichoterapinė, kineziterapinė, įvairias užimtumo veiklas apimanti, relaksacinė. Visuomet vadovavausi principu, kad gydome ne diagnozę, o žmogų.

Žmogaus psichikos sveikatą suvokiu kaip sistemą, susidedančią iš šeimos, tarpasmeninių santykių, darbinės veiklos, socialinės aplinkos bei individualių savybių, o ne sutrikimo buvimo arba nebuvimo.

Esu įdėmi savo pacientams, domiuosi psichiatrijos aktualijomis, aktyviai dalyvauju konferencijose, mokymuose. Esu linkusi išbandyti medikamentines naujoves, nevengiu inicijuoti gydymo keitimus, nebijau nestandartinių sprendimų „išieškant“ kitokias gydymo schemas.

Išsilavinimas/patirtis

2004 metai - įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

2010 metai - įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

Nuo 2015 m. Jonavos PSPC dienos stacionaro vadovė

Nuo 2018 m. Kauno Geštalto Institute studijuoju psichoterapiją (baigtas pirmas psichoterapinių studijų kursas)

Psichiatras psichoterapeutas Vesta Steiblienė

Doc. dr. Vesta Steiblienė

Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė

Esu gydytoja psichiatrė, biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Psichiatrijos klinikos docentė. Taip pat turiu gydytojo psichoterapeuto išsilavinimą (LSMU), specializacija - sisteminė šeimos psichoterapija. Gydau depresinius, nerimo, miego, somatoforminius sutrikimus, bipolinius sutrikimus, šizofreniją bei šizoafektinį sutrikimą.

Greta klinikinio darbo domėjausi ir moksline veikla: esu daugiau nei 30 tarptautinių mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė, 11 mokslinių straipsnių išspaudinta tarptautiniuose žurnaluose cituojamoje duomenų bazėje Clarivative Analytics Web of Science.

Kiekvienas pacientas gydytojui dovanoja neįkainojamą dovaną - savo gyvenimo istoriją. Toliau ją išgyvename kartu, bandome įveikti silpnąsias gyvenimo grandis, kurios trukdo džiaugtis šia diena ir atrasti stipriąsias žmogaus puses, kurios leidžia dar kartą pakilti ir eiti į priekį.

Laisvai kalbu ir konsultuoju lietuvių, anglų, rusų kalbomis, puikiai suprantu lenkų kalbą.

Išsilavinimas/Tobulinimasis:

1984-1990 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1990-1992 m. įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

2008 m. įgyta gydytojo psichoterapeuto kvalifikacija (sisteminė šeimos psichoterapija)

2012-08-31 įgytas medicinos mokslų daktaro laipsnis

Darbo patirtis:

1994-2009 m. gydytoja-psichiatrė, ūminių psichozių skyriaus vedėja (Žiegždrių Psichiatrijos Ligoninė)

2009-2011 m. Psichikos sveikatos centro vadovė, gydytoja-psichiatrė (Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centras)

2010-2012 m. Jaunesnioji mokslo darbuotoja (LSMU MA Elgesio Medicinos Institutas)

Nuo 2012-09 Docentė (LSMU MA Psichiatrijos klinika)

2012-2018 m. gydytoja-psichiatrė (LSMU L KK Psichiatrijos klinika)

Nuo 2018 m. gydytoja-psichiatrė (LSMU NI Palangos klinika)

Nuo 2018-09 vyresnioji mokslo darbuotoja (LSMU NI Elgesio Medicinos Laboratorija)

Veikla profesinėse ir mokslinėse draugijose:

  • Lietuvos Biologinės psichiatrijos draugijos prezidentė
  • Žurnalo “Biological psychiatry and psychopharmacology” somatopsichiatrjos srities redaktorė
  • Lietuvos psichatrų asociacijos valdybos narė
  • European Collegue of Neuropsychopharmacology (ECNP) tikroji narė

Laura Andriuškevičienė

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja, suaugusiųjų psichiatrė. Vertinu galimybę bendradarbiauti su pagalbos

besikreipiančiu, teikiant kvalifikuotą, kompleksinę pagalbą.

Išsilavinimas/kvalifikacija

2000 - 2006 m. Kauno Medicinos universitetas, Medicinos fakultetas

2006 - 2007 m. Kauno medicinos universiteto internatūros studijos

2007 - 2012 m. Kauno medicinos universiteto psichiatrijos rezidentūros studijos

2015 m. įgyta teismo eksperto kvalifikacija

Aušra Alkovikienė

Gydytoja psichiatrė

Esu gydytoja psichiatrė, turinti didelę patirtį teikiant visapusišką pagalbą asmenims kenčiantiems dėl psichikos sutrikimų. 2011 m. buvau apdovanota Kauno rajono V.Makūno padėka už nuoširdų darbą rūpinantis rajono gyventojų sveikata.

Psichikos sveikata – tai ne vien psichikos negalios nebuvimas, tai gera ir darbinga nuotaika, darnūs santykiai šeimoje ir mus supančioje aplinkoje, dvasinė ramybė ir pilnatvė, sugebėjimas įveikti mus užgriūvančias negandas. Tai gyvenimas, kurio daugelis mūsų siekiame. Dirbdama stengiuosi vadovautis šiuo principu. Mano tikslas – užtikrinti įvairiapusę pagalbą besikreipiantiems žmonėms, padaryti gyvenimą kiek ramesniu tiems, kurie ne vieną dieną gyvena su nerimu, baime, liūdesiu, vienatve, neviltimi, beprasmybe.

Išsilavinimas/ patirtis

1994 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

1997 m. įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija

1997 m. iki dabar darbas Pakaunės Pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) gydytojos psichiatrės ir skyriaus vedėjos pareigose

Psichiatrė Kristina Juodeikė

Kristina Juodeikė

Gydytoja psichiatrė

Savarankišką psichiatro darbą pradėjau nuo ūmios psichiatrijos skyriaus, taip pat įgijau patirties psichosocialinės reabilitacijos skyriuje. Ilgainiui dirbant atsirado didžiulis poreikis mokytis daugiau, mokytis pažvelgti giliau į žmogų bei jo išgyvenimus, neapsiriboti vien medikamentiniu gydymu. Didelis ir subrandintas noras mane atvedė į psichodinaminės psichoterapijos studijas. Pamažu perėjau dirbti tik į ambulatorinę grandį, tikslu nuo pat ligos pradžios stengtis padėti žmogui ir kartu stengtis užkirsti kelią ligos progresavimui. Šiuo metu dirbu psichikos sveikatos centre bei psichoterapiniame psichikos dienos stacionare. Į savo darbą žiūriu su mintimis, jog pacientai privalo jaustis išgirsti ir suprasti, gauti šiuolaikišką, kompleksinį gydymą bei visapusišką pagalbą.

Išsilavinimas:

2006-2012 m. įgytas medicinos gydytojo magistras

2012-2016 m. įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija

Nuo 2017 m. VU studijų programos "Individuali psichodinaminė psichoterapija" kursantė

Psichiatras Ingrida Gailevskienė

Ingrida Gailevskienė

Gydytoja psichiatrė

Savo darbinėje veikloje turiu įvairiapusę patirtį – esu dirbusi ir ūmiuose psichiatrijos skyriuose, ir teikiant ambulatorinę pagalbą. Tai leidžia žvelgti į paciento problemą kompleksiškai ir įvairiapusiškai. Išsiaiškinus žmogaus dabartinių problemų šaknis, galimas ilgalaikis asmeninis augimas, todėl manau, jog svarbu ne tik gydyti simptomą, bet ir surasti jo priežastį. Esu savo darbą ir bendravimą su žmonėmis mylinti specialistė, siekianti suteikti kokybišką paslaugą pacientui. Dėl to man norisi pabūti kartu – išklausyti ir pajausti, nuoširdžiai domėtis ir kartu mokytis. Domiuosi psichiatrijos aktualijomis, naujausiomis mokslu pagrįstomis gydymo rekomendacijomis, aktyviai dalyvauju konferencijose bei mokymuose, naujų vaistų prezentacijose.

Išsilavinimas/įgyta specialybė:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Magistro kvalifikacinis laipsnis, medicinos gydytojo kvalifikacija

LSMUL KK Psichiatrijos klinika, suaugusiųjų gydytoja psichiatrė

VU Medicinos fakultetas Psichiatrijos kl. Individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos

Kristina Šukė

gydytoja psichiatrė

Žmogaus dvasinei būsenai atstatyti ir palaikyti reikalingas tiek medikamentinės, tiek nemedikamentinės intervencijos, atskirai neišskiriant nei vienos iš jų. Paciento lūkesčių supratimas, problemų įvardinimas, galimų sprendimo variantų aptarimas, tyrimais pagrįstų gydymo metodų taikymas, kompleksinis požiūris į gydymą gali padėti žmogui jo sveikimo kelyje. Dirbdama su pacientais siekiu, kad paciento ir gydytojo santykyje ryšys būtų grindžiamas apibusiu pasitikėjimu ir supratimu.

Už iniciatyvumą, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų plėtrą Kauno regione 2017 metais Kauno mero V. Matijošaičio padėka „Metų iniciatyva“ nominacijoje.

Išsilavinimas:

2001-2008 Kauno medicinos universitete įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija.

2008-2013 metais Lietuvos sveikatos mokslų universitete įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija.

Darbo patirtis:

Nuo 2013 metų dirbu VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje, Psichiatrijos klinikoje, psichiatrijos stacionaro skyriuose, gydytoja- psichiatre; nuo 2016 metų- psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėjos pareigose.

Nuo 2019 metų konsultuoju pacientus Všį Jurbarko ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje, pareigos- gydytoja- psichiatrė.

Justina Matviekaitė

Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė

Esu gydytoja vaikų paauglių psichiatrė-psichoterapeutė. Emocinė būsena visada yra labai jautri tema, ypač kai kalbame apie vaikus. Dažnai dėl įvairių savo baimių vengiama kreiptis į specialistus. Vaikų emocinės problemos dažnai būna, mums suaugusiems, nesuprantamos. Dažnai mes linkę jas nuvertinti, remdamiesi savo patirtimi. Kuo didesnės mūsų pačių baimės, tuo labiau kenčia mūsų vaikai. Juk kiekvieno tikslas yra jaustis laimingu. Kartais tam prireikia ir specialisto pagalbos. Juk negalime pasirinkti, kuo sirgti. Konsultuoju ne tik emocijų, elgesio ir kitų psichikos sutrikimų turinčius vaikus, bet ir jų tėvelius auklėjimo klausimais. Juk kai viduj lyja, sunku patikėti, kad rytoj švies saulė.

Išsilavinimas/ patirtis:

2013 m. įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija

2017m. įgyta gydytojo vaikų paauglių psichiatro profesinė kvalifikacija LSMU

Nuo 2015 metų studijuoju Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugijoje

2014-2015 metais dirbau labdaros paramos fonde “FRIDA” paauglių dienos centro “Palėpė” koordinatore su didelės rizikos elgesio ir emocijų problemų turinčiais paaugliais

2015-2018 metais dirbau vaikų paauglių psichiatre Kauno apskrities priklausomybės ligų centre Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriuje

Nuo 2017 metų dirbu Raseinių, Marijampolės ir Kauno PSC

Nuo 2017 metų dirbu su mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais Prienų ir Raseinių (iki 2018 03 mėn.) Švietimo pagalbos tarnybose

Skaitau paskaitas valgymo, elgesio, emocijų sutrikimų temomis, vedu seminarus apie paauglių priklausomybes.


Vaikų psichiatras Viktorija Milienė

Viktorija Milienė

Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė

Konsultuoju vaikus, paauglius ir jų tėvus/globėjus. Stengiuosi suteikti kvalifikuotą pagalbą kenčiantiems dėl įvairių psichikos sutrikimų, esant reikalui skirti medikamentus, gydyti bendradarbiaujant su šeima. Esant kompleksinės pagalbos poreikiui dirbu komandoje su kitais specialistais. Noriai atsakau į tėvų klausimus, padedu ieškoti prisitaikymo ir pilnesnio gyvenimo būdų.

Išsilavinimas/patirtis

2000-2007 m. įgytas medicinos gydytojo kvalifikacija

2007-2017 m. įgyta gydytojo vaikų - paauglių psichiatro kvalifikacija

Savanorystė "Vaikų linijoje"

Psichologas Ingrida Nauburaitienė

Ingrida Nauburaitienė

Medicinos psichologė

Mano darbo tikslas - padėti žmogui geriau susivokti savame gyvenime, skatinti pastebėti gyvenimo teikiamas galimybes, įžvelgti sunkumus ir/ar prieštaravimus. Padedu žmogui susigaudyti savo noruose ir troškimuose, atrasti prasmę kasdieninėje veikloje. Skatinu ieškoti naujų elgesio būdų, kurie padėtų geriau jaustis esamoje situacijoje, bendravime išgirsti vienam kitą. Tikiu, kad kiekvienas žmogus savyje turi stiprybės įveikti iššūkius. Gebu priimti kiekvieną žmogų kaip unikalų, su jo pasiekimais, vertybėmis ir trūkumais.

Išsilavinimas/patirtis

2010 įgyta VDU psichologo kvalifikacija

2017 įgyta VDU sveikatos psichologo kvalifikacija

LSMU vienerių metų podiplominės studijos "Nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę – elgesio terapiją "

Nuo 2018 m. Psichoterapijos studijos Kauno Geštalto Institute (baigtas pirmas psichoterapinių studijų kursas)

Trejų metų savanorystė "Vaikų linijoje"

Žaneta Žalkauskaitė

medicinos psichologė, paauglių psichologė

Esu medicinos psichologė. Dirbti su paaugliais pradėjau prieš tryliką metų. Nuo pat pirmų darbo dienų pradėjau aktyviai domėtis paauglių ir šeimos santykių psichologija. Paauglių konsultavimas apima ne tik jaunuolio emocijas, išgyvenimus, bet ir santykius su bendraamžiais ir šeima, todėl savo darbe į pagalbos procesą stengiuosi įtraukti visą šeimą.

Šiuo metu dirbu komandoje su gydytoju psichiatru (pirminės konsultacijos, diagnostika), vedu grupinius ir individualius psichologo užsiėmimus, lektoriauju priklausomybės ligų tematika. Respublikiniame priklausomybių ligų centro Kauno filiale dirbu vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus vedėja bei ambulatorinio skyriaus medicinos psichologe.

Išsilavinimas/ patirtis

LSU įgytas reabilitacijos bakalauro ir magistro laipsnis

VDU įgytas sveikatos psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis

Socialinis darbuotojas Darius Rauktys

Darius Rauktys

Socialinis darbuotojas

Konsultuoju vaikus, paauglius ir jų tėvus bei suaugusius, susidūrusius su delikventiniu elgesiu, žalingu narkotinių medžiagų bei alkoholio vartojimu, lošimų bei kompiuterinių žaidimų sukeltomis problemomis.

Išsilavinimas/ patirtis

2012 m. įgyta socialinio darbuotojo kvalifikacija

Nuo 2012m. darbas Respublikiniame priklausomybių ligų centre Kauno m. filiale. Specializacija - vaikų ir jaunimo psichosocialinė reabilitacija, suaugusiųjų psichosocialinė reabilitacija.


Psichinės sveikatos slaugytoja Aušra Bacvinkienė

Aušra Bacvinkienė

Bendrosios praktikos slaugytoja, psichinės sveikatos slaugytoja

Esu bendrosios praktikos slaugytoja, turinti 30 metų darbo patirtį psichiatrijos srityje. Myliu savo darbą, džiaugiuosi galėdama suteikti visakeriopą pagalbą pacientams.